foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

16 października 2017 r. w Szkole Podstawowej w Pieniężnie odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski.

Celem konkursu było kształtowanie kultury żywego słowa oraz rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci. Organizatorkami były p. Joanna Mokrzycka i p. Agnieszka Turczyk . W zmaganiach wzięło udział kilkunastu uczniów z klas IV- VII. Wszyscy uczestnicy barwnie zaprezentowali poezję patriotyczną.

Ocenie podlegały :

– dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika,

– interpretacja utworu,

– dykcja, modulacja, tempo mówienia,

– ogólny wyraz artystyczny.

Wyróżnienie otrzymali :

Róża Zawiszewska- kl. IVa

Nikola Cieślińska- kl. IVa

Julia Kaszuba- kl. IVb

Maja Pilucik- kl. Va

Wiktoria Bieryndo- kl. Va

Agata Goch- kl. VIa

Jagoda Kałamaj- kl.VIa

Amelia Majewska- kl. VIb

Tomasz Skiba- kl. VIb

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

2018 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved