foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W piątek 29 października klasa 3b udała się do Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie, by tropić strony przygodowych książek. Pani Lubomira Wacławska zaprezentowała nam ciekawe fragmenty przygód Lassego i Mai, które mogliśmy później wypożyczyć. Dziękujemy za zaproszenie i z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie. /opr. p. Julita Królicka/

2022 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved