foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

Dnia 30 października 2017r. uczniowie z klas IV – VII Szkoły Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej w Pieniężnie uczestniczyli po raz kolejny w pokazach naukowych „Fizyka dla smyka” prowadzonych przez trenerów z Akademii Nauki w Olsztynie. Poniedziałkowe 45 minutowe warsztaty dla każdej z grup, to lekcje z Robotyki Lego. Na zajęciach tych pod okiem trenera pojazdy, które wyposażone są w silniki wprawiające je w ruch oraz czujniki dotyku, światła, odległości, były przez dzieci programowane, tak aby można było nimi sterować. Osoby, które do tej pory nie były zainteresowane programowaniem z pełnym zaangażowaniem przystąpiły do programowania robota, ucząc go, jak omijać przeszkody. Zaprogramowanie pojazdów i ich testowanie podczas zabawy były najbardziej fascynującym przeżyciem dla naszych uczniów.

Lekcje z robotyki dla dzieci uczą kreatywności, rozwiązywania problemów, pracy w grupie i logicznego myślenia. Jesteśmy przekonani, że to był kolejny krok do przygody uczniów naszej szkoły z programowaniem.

galeria

2018 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved