foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W piątek 22 października o godz.9.00 odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Na początku spotkania p. dyrektor Robert Słonina przywitał najmłodszych uczniów szkoły, ich rodziców i gości, wśród którym byli: koordynator do spraw oświaty p. Teresa Krysiuk, dyrektor Przedszkola w Pieniężnie - p. Mariola Gudebska, proboszcz parafii św. Ap. Piotra i Pawła o. Paweł Gałła.

Dzieci miały okazję wystąpić przed publicznością i zaprezentować swoje zdolności wokalne oraz recytatorskie. Następnie złożyły ślubowanie i zostały pasowane na uczniów przez panią wicedyrektor Wiolettę Wolak.  W poczet naszej szkoły przyjęto 30 pierwszoklasistów, którzy otrzymali bogate prezenty przygotowane i sfinansowane przez Radę Rodziców.

Uroczystość zorganizowały wychowawczynie klas pierwszych: p. Zofia Wiśniewska i p. Wiesława Skubiszewską. 

/foto:Natalia Zinko 8a/

foto

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved