foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Uczniowie klas 4-8 mieli mozliwość spotkania z nietuzinkowym pisarzem i terapeutą p. Krzysztofem Piersą, który potrafił przez dwie godziny przykuć uwagę młodzieży i szczerze porozmawiać o blaskach i cieniach Internetu oraz świecie gier komputerowych.

Dobra wiadomosć dla tych, którzy czują niedosyt po spotkaniu. W naszej bibliotece znajdują się książki p. Krzysztofa, m.in. "Komputerowy ćpun", "Trener marzeń" czy "Liceum ogólnomagiczne". Wiemy, że wielu uczniów "zdobyło" ksiażkę z autografem autora i wzbogaciło swój domowy księgozbiór:) 

Spotkanie zorganizowały panie pedagog Joanna Golec i Agnieszka Kuziuta dzięki finansowemu wspraciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pieniężnie. Dziekujemy!

foto

 

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved