foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Uczniowie naszej szkoły zostali laureatami Gminnego Konkursu Recytatorskiego zorganizowanego z okazji 100.rocznicy urodzin K.K. Baczyńskiego w Miejskim Domu Kultury w Pieniężnie.

kategoria kl. IV – VI:
II miejsce: Małgorzata Orlicka – Rewers (5a)

kategoria kl. VII – VIII:
I miejsce: Julia Szczepłocka (7b)
II miejsce: Aleksandra Kałamaj (7a)
III miejsce: Miłosz Machnowski (7a)
Gratulujemy!

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved