foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Uczniowie klasy IIB  z wychowawczynią, Małgorzatą Czaplińską wzięli udział w spotkaniu z poetką p. Moniką Stemplewską zorganizowanym przez Bibliotekę Miejską w Pieniężnie.

Drugoklasiści z dużym zainteresowaniem słuchali wierszy i  dowiedzili się, jak powstaje ilustrowana ksiażka dla dzieci. 

link: strona organizatora

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved