foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W tym roku 30 września (Dzień Chłopaka) na korytarzach szkolnych zrobiło się niezwykle elegancko...

"Koleżanko i Kolego! Dzień Chłopaka jest, dlatego załóż muszkę lub krawacik, by uczcić święto naszych braci” - na takie zaproszenie organizatorów, czyli Koła Wolontariatu i Samorządu Szkoły, żywo zareagowali uczniowie prawie wszystkich klas:)

/foto: Natalia Zinko 8a/

galeria

2022 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved