foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Już po raz trzeci rozpoczęliśmy w klasie 3b projekt polegający na wymianie pozdrowień ze szkołami z całej Polski, tyle tylko, że trzecia klasa zobowiązuje i tym razem każdy pisze list.

W tym tygodniu otrzymaliśmy kolorowe listy od trzeciej klasy z Łodzi, do których dołączone były wspaniałe niespodzianki. Szybciutko odpisaliśmy i czekamy…może to będzie dłuższa wymiana.

W pisaniu pomogli nam chętni uczniowie z kasy 3a. Dziękujemy! /opr. p. Julita Królicka/

galeria

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved