foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Klasa III b dołączyła do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego. Z tej okazji 15 września obchodziliśmy Dzień Kropki - dzień kreatywności. Poznaliśmy przygody Ashanti, która w siebie nie wierzyła i dowiedzieliśmy się, jak to jest i co zrobić, kiedy ktoś nam każe coś „ODLUBIĆ”. Wykonaliśmy także multimedialne, trójwymiarowe kropki. Do zabawy zaprosiliśmy klasę III a. To był bardzo kreatywny dzień!  (opr. J. Królicka)

galeria

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved