foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W środę 1 września 290 uczniów naszej szkoły rozpoczęło nowy rok szkolny 2021/2020. Dołączyła do nas grupa najmłodszych - oddział tzw.zerówki.

Po mszy św. w kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Pieniężnie odbył sie uroczysty apel przed budynkiem szkoły. Po odśpiewaniu hymnu pan dyrektor Robert Słonina przywitał uczniów, rodziców i pracowników placówki. Wyraził nadzieję, że rozpoczynający się rok szkolny przyniesie wiele radości, pozwoli odkryć nowe pasje i rozwinąć zainteresowania.

W salach lekcyjnych uczniowie mieli czas na pierwsze powakacyjne rozmowy z rówieśnikami.

 

 

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved