foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W czwartek 24 czerwca 2021 roku w Szkole Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej w Pieniężnie odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia edukacji uczniów klas ósmych. 

O godz. 9:00 „ostatni dzwonek” zabrzmiał dla 30 absolwentów, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w szkole średniej. W uroczystości wzięli udział: burmistrz Pieniężna p. Kazimierz Kiejdo, przewodnicząca Rady Rodziców p. Urszula Lebczyńska, proboszcz parafii św. Ap. Piotra i Pawła o. Paweł Gałła.

Przebieg uroczystości był następujący: powitanie gości przez p.dyrektora Roberta Słoninę, przyrzeczenie absolwentów klas ósmych, przekazanie sztandaru klasom siódmym.
W dalszej części apelu nauczyciele wręczali nagrody za wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, 100% frekwencję oraz wyróżnienia zdobyte w różnych konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych. Burmistrz  p.Kazimierz Kiejdo  przekazał nagrodę „Złoty Absolwent 2021”, którą otrzymali: Oliwia Karpińska, Joanna Ślaska, Oliwia Gulbicka i Adam Bieryndo.

Rodzicom wyróżnionych uczniów zostały wręczone listy gratulacyjne oraz dyplomy „Przyjaciel Szkoły”. Dyrektor dziękował wszystkim za trudną, ale owocną pracę w tym roku szkolnym, podsumował ważniejsze wydarzenia.

Dyrektor w imieniu społeczności szkolnej podziękował p.Elżbiecie Ciechanowicz za wieloletnią pracę jako pedagog szkolny oraz siostrze Emilii Kuchcie, która przez wiele lat uczyła religii. Dziękował za życzliwość, bezinteresowną pomoc oraz za podejmowanie wielu działań, które miały pozytywny wpływ na wychowanków.  Wdzieczność wyrazili też przedstawiciele Samorządu Szkoły oraz Rady Rodziców.

Na koniec spotkania słowo do wychowanków skierowały wychowawczynie: p. Wiesława Sokołowska  i p. Anna Sęk, życząc jasno określonych celów życiowych i realizacji marzeń.
galeria

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved