foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

Dnia 16.05.2017 roku odbyła się w naszej szkole zabawa kończąca program pod hasłem : „Trzymaj formę ”, w ramach którego popularyzowaliśmy zdrowy styl życia.
Uczniowie po serii spotkań z pielęgniarką p. Małgorzatą Szatanek, wiedzą już jak ogromne znaczenie ma systematyczny ruch, higiena, zdrowe odżywianie, unikanie złego śmieciowego jedzenia, unikanie nałogów, oraz radzenie sobie ze stresem i innymi zagrożeniami współczesnego świata.
O tych ważnych sprawach mówił także program antynikotynowy realizowany w klasach trzecich
pod hasłem : „Bieg po zdrowie”.

W programie uczestniczyły tym razem klasy IVa Va i V b.

Wszyscy na początek obejrzeli przedstawienie” Sąd nad papierosem ”przygotowany przez klasę V b pod kierunkiem p. Anny Sęk .
Następnie aktywnie brali udział w różnorodnych konkurencjach propagujących wiedzę na temat szeroko pojętego zdrowia.

Obserwatorami zabawy były zaproszone z braniewskiego Sanepidu panie Beata Marciniak i Katarzyna Karpowicz – Piskorz oraz Dyrektor szkoły p. Robert Słonina.

Na zakończenie uczniowie wysłuchali występu zespołu prowadzonego przez p. Piotra Żukowskiego .

Podobnie jak w latach poprzednich nagrody – słodycze i ryzę papieru , ufundowała Komisja Antyalkoholowa .

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i pozostaje nam życzyć dobrego zdrowia, na które sami mamy ogromny wpływ.

 

GALERIA --->

2018 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved