foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Z okazji Światowego Dnia Kota szkolne Koło Wolontariatu ogłasza zbiórkę na rzecz schroniska "Psi Raj" w Pasłęku.

Zbieramy tylko mokrą karmę (saszetki i puszki) dla szczeniąt, starszych psów i kotów. Można przynieść także poduszki lub kocyki (pamiętajmy, aby były czyste).
Uczniowie klas I-III przynoszą dary do swoich klas. Uczniowie starsi mogą wrzucać dary do specjalnie na ten cel wystawionego pudła przy wejściu do nowej szkoły. Pudło będzie stało codziennie do godziny 17.00.

ZBIÓRKA ROZPOCZYNA SIĘ 17 LUTEGO I POTRWA TYDZIEŃ.
Liczymy na Waszą pomoc!

/opiekun Koła p.Julita Królicka/

(foto: pixabay.com)

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved