foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W poniedziałek 22 lutego obchodzimy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji odbędzie się konkurs on-line, w którym może wziąć udział każdy uczeń klas 4-8.

ZASADY:

• W poniedziałek o godz. 8:15 otrzymasz w wiadomości LIBRUS link do zadania: „Dzień Języka Ojczystego” Wcześniej o godz. 8:00 zaloguj się na clasroomie swojej lekcji (zgodnie z planem) i poinformuj nauczyciela o udziale w konkursie.

• Po wykonaniu zadań kliknij: WYŚLIJ.

• Czas wykonania zadania zostanie określony w formularzu (planowany czas: 5 -7 minut).

• Za udział otrzymujesz punkty plusowe. Jeśli będziesz najlepszy, otrzymasz nagrodę! Sponsor nagród Starostwo Powiatowe w Braniewie.

Konkurs zostanie przeprowadzony w 4 kategoriach:
- uczniowie klas 4,

- uczniowie klas 5-6,

- uczniowie klas 7-8

- nauczyciele.

Sprawdź, czy dobrze znasz język polski!

(foto: pixabay.com)

 

 

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved