foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Uczniowie klasy 2b założyli klasowy Klub Książki.

Długo myśleliśmy o jego nazwie i w końcu
zdecydowaliśmy – „Błędni Rycerze”! Dlaczego? Ponieważ jak oni poszukujemy niezwykłych przygód pomiędzy kolejnymi stronami. Spośród wielu, wybieramy najciekawsze i odczytujemy je „na żywo” w szkole oraz online na platformie classroom. Nasze zapalone czytelniczki, które „połykają” książki, rozpoczęły od Harrego Pottera. Następnie poznajemy Emila ze Smalandii i wybieramy najciekawsze
cytaty z Kubusia Puchatka.

Dzięki uprzejmości pani Joanny Mokrzyckiej nasza klasowa biblioteczka powiększyła o się o kilka pozycji, ale o tym następnym razem…

(opr. p. Julita Królicka)

galeria

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved