foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Uczniowie klas I-III  hucznie pożegnali karnawał. Wzięli udział w klasowym "Balu karnawałowym", który w tym roku nie mógł odbyć się w dużej sali gimnastycznej.

Każda z klas  zorganizowała sobie małe przyjęcie. Wśród uczestników czasem trudno było rozpoznać uczniów. Na szkolnych korytarzach pojawili się:  Spiderman, Kubuś Puchatek, Pyza i wiele księżniczek oraz policjantów.  Zabawy przygotowane przez wychowawczynie dostarczyły wszystkim wielu emocji.

Fotorelacja w galerii (kilknij).

 

 

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved