foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Uczniowie naszej szkoły z pomocą rodziców i nauczycieli przygotowali piosenkę pt. "Co-lęda" (słowa: Bożena Czekańska-Mirek, muzyka: Kasia Zaniat, wykonanie: Zespół "W drodze", opieka artystyczna: Agnieszka Sz., opieka techniczna: Anna J.).

Wesołych Świąt!

Link do piosenki

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved