foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Franciszek Machnowski (uczeń klasy 2) zajął I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych „Na Świąteczną Nutę”. Opiekunem artystycznym Franciszka jest pani Małgorzata Habuda z Młodzieżowego Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim. Gratulujemy!

„List do Świętego Mikołaja” - link

(fot: MDK w Lidzbarku Warm.)

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved