foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W piątek 30 października br. 27 pierwszoklasistów wzięło udział w uroczystości ślubowania.

W tym roku wydarzenie miało niecodzienny charakter z uwagi na obostrzenia sanitarne, jednak najmłodsi uczniowie naszej szkoły spisali się doskonale.

Pierwszoklasista złożył uroczysty tekst ślubowania w obecności p. dyrektora szkoły Roberta Słoniny.  Każda z klas pod czujnym okiem swoich  wychowawczyń: Małgorzaty Czaplińskiej i Moniki Trukawki zaprezentowała króki program artystyczny. Wydarzenie uświetnił poczet sztandarowy, który tworzyli pracownicy naszej szkoły: p.wicedyrektor Wioletta Wolak, p. Magdalena Szafran i p. Wojciech Stachura.

Fotorelacja w galerii (p M. Czaplińska, p. M. Trukawka).

galeria

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved