foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W piątek 26 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną nie było z tej okazji uroczystego apelu. Każda klasa miała inną godzinę odbioru świadectw i musiała przestrzegać  wymogów sanitarnych.

O godz. 8:00 „ostatni dzwonek” zabrzmiał dla 40 absolwentów klas ósmych, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w szkole średniej. W krótkiej uroczystości wzięli udział: burmistrz Pieniężna p. Kazimierz Kiejdo, przewodniczący Rady Miejskiej  p. Krzysztof Kisiel i przewodniczący Rady Rodziców p. Jarosław Skiba.

Spotkanie rozpoczęło się przemową dyrektora placówki p. Roberta Słoniny, który pogratulował absolwentom ukończenia szkoły. Szczególne słowa uznania skierował do uczniów, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem: Amelii Malaszewskiej, Dagmary Klepczyńskiej, Judyty Kowalskiej, Anny Rudyk, Weroniki Kutryb, Agaty Goch, Amelii Majewskiej, Tomasza Skiby i Artura Wardaka. Troje ósmoklasistów: Amelia Malaszewska, Dagmara Klepczyńska i Tomasz Skiba „za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia w różnych dziedzinach” otrzymało Nagrodę Burmistrza „Złoty Absolwent 2020”. Burmistrz p. Kazimierz Kiejdo razem z przewodniczącym Rady Miejskiej p. Krzysztofem Kisielem pogratulowali uczniom ukończenia szkoły, a pedagogom podziękowali za trud pracy wychowawczej i dydaktycznej. Przewodniczący Rady Rodziców na ręce wicedyrektora p.Wioletty Wolak złożył wyrazy wdzięczności wszystkim pracownikom szkoły. Słowo do wychowanków skierowali też wychowawcy: p. Mirosława Sadżuga i p. Ireneusz Turczyk, życząc „pomyślnych wiatrów” i jasno określonych celów życiowych.

Podczas spotkań z wychowawcami padły ciepłe słowa podziękowań oraz życzenia bezpiecznych chwil podczas wakacji.

Jeśli uczeń nie mógł odebrać świadectwa o wyznaczonej godzinie, może to zrobić w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły.

 galeria

 

 

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved