foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W tym roku z uwagi na sytuację epidemiologiczną nie będzie uroczystego apelu z okazji zakończenia roku szkolnego. Każda klasa ma inną godzinę odbioru świadectw. Szczegóły u wychowawców klas.

Prosimy o zachowanie wymagań sanitarnych (maseczka; odległość 1,5 m) i godzinowych. Jeśli uczeń nie będzie mógł odebrać świadectwa o wyznaczonej godzinie, może to zrobić w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły.

 

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved