foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Ogłaszamy wyniki losowania w konkursie wiedzy o naszej szkole i Warmii (krzyżówka online).

LISTA ZWYCIĘZCÓW

1. Jadacka Julia klasa V
2. Kutryb Maciej klasa I
3. Lebczyński Damian klasa II
4. Lebczyński Wiktor klasa IV
5. Malaszewska Amelia klasa VIII
6. Szczepłocka Julia klasa V
7. Ślaska Joanna klasa VII
8. Terebieniec Mikołaj klasa VIII
9. Trukawka Gabriela klasa V
10. Wardak Artur klasa VIII

(kolejność alfabetyczna)

Hasłem głównym była: KAPLICZKA WARMIŃSKA - element kulturowego pejzażu Warmii.

Zwycięzcy otrzymują kupon na lody (10 zł) do zrealizowania w lodziarni Państwa Tańskich „Lody włoskie nad Wałszą”. Kupony są do odebrania w sekretariacie naszej szkoły do 10 lipca.

Losowanie przeprowadziła komisja w składzie: p. dyrektor, p. wicedyrektor, p. sekretarka, p. informatyk, p. od języka polskiego, p. od historii, p. od matematyki.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy! Sponsorowi nagród Państwu Grażynie i Janowi Tańskim serdecznie dziękujemy!

(foto: pixabay)

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved