foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W dniu urodzin Mikołaja Kopernika nasz uczeń Igor Królicki z klasy Va otrzymał wyróżnienie w konkursie plastycznym pt. „Kosmos – Kopernik tu namieszał”.

Wręczenie nagród odbyło się we Fromborku w Wozowni Sztuk. Konkurs zorganizowała SP im. Mikołaja Kopernika we Fromborku we współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Frombork, Parafią Archikatedralną we Fromborku, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Gratulujemy Igorowi i p. Małgorzacie Czaplińskiej.

galeria

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved