foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Nasi piłkarze zajęli II miejsce w Walentynkowym Turnieju Piłki Nożnej, który odbył się 17 lutego w Ornecie. Gratulujemy zawodnikom i trenerowi p. Robertowi Trzebińskiemu.

Skład drużyny: Filip Gąsior, Jakub Hałeła, Dawid Jakóbek, Szymon Kałamaj, Szymon Kamiński, Mateusz Kułyk, Jakub Lachowicz, Paweł Rudyk, Jakub Włodarczyk.

galeria

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved