foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Baw się dobrze i odpoczywaj - życzymy Ci udanych i bezpiecznych ferii!


Pamiętaj:

BAW się tylko w miejscach przeznaczonych do zabawy,
NIE oddalaj się z miejsca zabawy bez wiedzy rodziców
NIE ślizgaj się na zamarzniętym stawie 
NIE zjeżdżaj na sankach na ulice
NIE doczepiaj sanek do samochodu

Oferta na ferie:  MDK w Pieniężnie i Bibioteka Miejska w Pieniężnie

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved