foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W ramach działań profilaktycznych i orientacji zawodowej uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z olsztyńskim stomatologiem panem Michałem Rackim.

Lekarz zapoznał uczestników z podstawowym sprzętem dentystycznym. Przeprowadził również pogadankę o higienie jamy ustnej, zdrowym odżywaniu i prawidłowym szczotkowaniu zębów. Organizatorkami spotkania były panie: Mirosława Sadżuga i Anna Nisiewicz.

Serdecznie dziękujemy panu Michałowi za poświęcony czas.

galeria

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved