foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Trzecioklasiści spotkali się w Bibliotece Miejskiej w Pieniężnie z pisarką Marleną Popławską- Marek. 

Pani kierownik biblioteki Lubomira Wacławska zorganizowała z tej okazji warsztaty literackie. Uczniowie poznali treść książek dla dzieci. Razem z autorką i bohaterem ksiażki "podróżowali" po Europie. (opr. M.Cz.)

galeria

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved