foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W piątek 4 października naszą szkołę odwiedził p.Robert Wyskiel - rzeźbiarz z Gdyni.

Jest to artysta, który ma na swoim koncie wiele sukcesów. Rzeźbił na Syberii i w Chinach. Trafił do Ksiegi Guinessa z największą rzeźbą stworzoną z jednego kawałka drewna. Materiał, z którego powstają dzieła, to drewno i lód. Artysta zademonstrował dzieciom swoje niezwykłe umiejętności i talent. Wszyscy uczniowie mogli obserwować pracę rzeźbiarza, a siódmoklasiści nawet spróbować pracy dłutem. Robert Wyskiel przyjechał na zaproszenie p.Małgorzaty Czaplińskiej - nauczycielki plastyki.

Po całej szkole roznosił sie zapach drewna. To był niezwykły piątek. (opr. M.Cz.)

galeria

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved