foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W czwartek 26.09.2019 roku klasy 7B i 6A razem z p. J. Mokrzycką i A. Turczyk udały się do Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie, by uczestniczyć w spotkaniu z pisarką p. Marią Skibińską.

Po zajęciu miejsc i przywitaniu pani Skibińska opowiedziała nam o swoim dzieciństwie, o osobach, które miały wpływ na jej książkę. Byli to autochtoni, czyli dawni mieszkańcy Prus Wschodnich. Prócz opowieści mogliśmy obejrzeć i wysłuchać wywiadu z mieszkanką Kętrzyna panią Ruth. Pani Maria sporo czasu poświęciła, by zebrać informacje do swojej książki, która jest dwujęzyczna (polsko-niemiecka).

Moim zdaniem spotkanie było ciekawe, ponieważ dowiedziałem się wielu nowych rzeczy o swoim regionie i o dawnych mieszkańcach./opr. Jakub Buśko klasa 7b/

Foto na stronie organizatora: Biblioteka Miejska

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved