foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, w naszym szkolnym ogrodzie ma być przyjemnie i swojsko, dlatego wróciliśmy do czasów naszych dziadków. Planując rozmieszczenie i wygląd ogrodu, możemy brać przykład z wcześniejszych pokoleń.

Ogród przy szkole to teren z dużą ilością różnobarwnych roślin odgrodzonych od strony szkoły drewnianym płotem, na którym występują mchy i porosty. Do naszego zbioru kwiatowego dołączyła lawenda, werbena krzaczasta biała, dzielżan jesienny, tojeść orszelinowa oraz wrzosy. Właśnie te rośliny dadzą na następny rok nowy pożytek pszczołom, które zadomowiły się na dobre w naszym szkolnym ogródeczku. Właśnie to miejsce wyśmienicie wkomponuje się w krajobraz szkoły jako całość otaczającego krajobrazu kulturowego.

W takim warzywniku nie powinno zabraknąć zakątka ziołowego, dlatego wygospodarowaliśmy następne miejsce, aby połączyć rośliny kwiatowe z ziołami i warzywami. Można tu wyróżnić: tymianek, miętę, melisę, macierzankę, rozmaryn i oregano. Takie rozwiązanie ma wiele plusów, które wykorzystane zostanie w celach dydaktycznych. Uczniowie będą mogli dowiedzieć się, jakie jest przeznaczenie i zastosowanie rosnących w tym miejscu roślin. Przy nowo wsadzonych ziołach zostaną więc umieszczone tabliczki z ich właściwościami lekarskimi i kulinarnymi./opr. Anna Sęk/

galeria

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved