foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W środę 11 września 2019 r. naszą szkołę odwiedziła grupa artystyczna "Rekonstrukto" z Lublina.

Goście zaprezentowali żywą lekcję historii pt. „Wrzesień 39, czyli rzecz o tym, jak wybuchła II wojna światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita”. Pasjonaci historii przedstawili sytuację międzynarodową Polski w czasie wojny. Zaprezentowali mundur wojskowy, ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej. Najwięcej emocji wzbudził pokaz broni i sprzętu bojowego. Prowadzący zwrócili młodzieży uwagę, że słowo „broń” pochodzi od czasownika „bronić się”, więc nie powinna być używana w innym celu. Uczniowie mieli też okazję zobaczyć, jak wygląda musztra.

Spotkanie dostarczyło wielu emocji. Chłopcy na chwilę mogli poczuć się jak prawdziwi żołnierze, a dziewczęta odgrywały role sanitariuszek i łączniczek.

galeria

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved