foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W niedzielę 8 września wzięliśmy udział w Dożynkach Gminnych.

Nasza szkoła przygotowała stoisko promocyjne ze słodkościami i bigosem. Wsparliśmy w ten sposób Samorząd Uczniowski. Namiot był pięknie udekorowany tegorocznymi zbiorami z pól i ogrodów. Dojrzałe kiście winogron, pękate dynie i kabaczki, złociste kwiaty słonecznika w towarzystwie intensywnie pachnącej bazylii. Można było także obejrzeć tablicę informacyjną „Nasze pasje”, na której opisaliśmy wydarzenia minionego roku szkolnego oraz przedstawiliśmy sukcesy w różnych dziedzinach.

Wszystko wyszło na 6 z plusem. Prawie wszystko... Nie dopisała pogoda:(

galeria

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved