foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Rada Rodziców zorganizowała tegoroczny Dzień Dziecka na Stadionie Leśnym.

W niedzielne popołudnie 2 czerwca uczniowie razem z rodzicami wzięli udział w zabawie integracyjnej „Bieg po zdrowie”. Każdy uczestnik spaceru Doliną Rzeki Wałszy został nagrodzony soczystym jabłkiem. Zwycięzcy otrzymali: główkę kapusty, kalafior i por. Dużo radości sprawiła też rywalizacja drużynowa – zabawa w Indian.

Na koniec można było obejrzeń długo wyczekiwany pokaz strażacki, który w tak upalny dzień przyniósł chwilę ochłody.

galeria

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved