foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Z okazji 200.rocznicy urodzin kompozytora Stanisława Moniuszki w naszej szkole odbył się króki happening.

O godz.10:00 11 czerwca uczniowie zgromadzili się na placu przed ogródkiem dydaktycznym. Wszystkich przywitały dźwięki muzyki, na tle której gimnazjalistka Julia Lichołat odczytała krótki życiorys kompozytora. W oknach pojawiły się odświętnie ubrane tego dnia - w wianki i zwiewne suknie – dziewczęta z zespołu „W drodze”. Zaprezentowały piosenkę „Pan Moniuszko” wykonaną w rytmie mazura. Solistka Róża Zawiszewska zaśpiewała jedną z bardziej znanych pieśni Moniuszki „Prząśniczkę”, w czasie której Piotrek Kozak wcielił się w jednego z bohaterów utworu. W tym czasie uczniowie klasy 7 razem z grupą gimnazjalistów zawiesili w oknach pokaźnych rozmiarów napis:„2019 – Rok Stanisława Moniuszki”. Baner własnoręcznie wykonali siódmoklasiści.

Na zakończenie spotkania cała szkoła wzięła udział w zabawie „Klasowa pajęczyna”. Efekty były pięciominutowych działań były zaskakujące. Każda klasa stworzyła niepowtarzalne sieci pajęczyn. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani smakołykami.

/foto: Michał Ł., p. Anna S,. p. Ireneusz T./

galeria

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved