foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej oraz Gimnazjum Publicznego w Pieniężnie odwiedzili Sejm RP w Warszawie.

Wyjazd został zorganizowany przez Radę Rodziców SP przy wsparciu pana Jarosława Skiby, pana Leszka Kłębuckiego i pana Tadeusza Kłębuckiego. Uczestniczyli w nim uczniowie wyróżniający się w nauce oraz w działalności na rzecz szkoły i środowiska. Na sali obrad grupę z Pienieżna powitał oficjalnie wicemarszałek Ryszard Terlecki.

Spotkanie ze światem polityki zrobiło na młodzieży ogromne wrażenie.

- Po budynku oprowadzała nas pani przewodnik z posłem Zbigniewem Babalskim. Słuchaliśmy obrad na sali posiedzeń sejmu, poznaliśmy niektórych polityków, a także wyjaśniono nam historię powstania sejmu. Przewodniczący RR p. Jarosław Skiba wręczył p. Babalskiemu dyplom ,,Przyjaciela Szkoły". Było to podziękowanie za pomoc, jaką oferuje naszemu miastu. Jednak uważam, że główną atrakcją były zdjęcia z panem Pawłem Kukizem. /Dagmara, uczennica kl. 7)

-Bardzo mi się podobało, ponieważ jest to ważna instytucja naszego kraju. /Agata, uczennica kl.7/

-Było super! Pani, która nas oprowadzała - pełna profeska. Miło było zobaczyć coś co na co dzień widzi się w telewizji. /Julia, gimnazjalistka/

 

Fotorelacja w galerii (foto: p. J. Skiba, p. L. Kłębucki)

galeria

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved