foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W ostatnich dniach maja w naszej szkole odbyły się warsztaty plastyczne pod hasłem: "A może nad morze" prowadzone przez p. Małgorzatę Czaplińską.

Uczniowie razem z rodzicami wykonywali rozmaite dekoracje związane z tematyką morza. Głównym materiałem były... plastikowe nakrętki! Efekty warsztatów można podziwiać w sali nr 16, gdzie czuć już klimat zbliżających się wakacji:)

Fotorelacja z zajęć w galerii.

galeria

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved