foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Klasa IIb już trzeci raz w tym roku bawiła się w podchody.

Kto nie zna zabawy, to podpowiadamy: Dzieci dzielą się na dwie grupy. Jedna ucieka, oznaczając drogę strzałkami z patyków, kredy, trawy czy kamieni. Jednocześnie ukrywa koperty z zadaniami dla drugiej grupy. Zadania mają różny stopień trudności. Mogą być łatwe lub trudne, a nawet śmieszne. Sprawdzamy w nich tabliczkę mnożenia, budujemy szałasy, pozdrawiamy znajomych ( jesienią był to nasz ksiądz), szukamy skarbów przyrody, mierzymy krokami różne odległości.

Naszym podstawowym celem jest dobra zabawa! (opr. klasa IIb z wychowawczynią p. Małgorzatą Czaplińską)

galeria

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved