foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Dzień Drzewa – międzynarodowa akcja sadzenia drzew miała miejsce również w naszej szkole.

26 kwietnia uczniowie klasy IV b z panią od przyrody Anną Sęk i panią Jagodą Pilucik posadzili symboliczne drzewko w otoczeniu ogródka szkolnego. Wszystkie dzieci wykazały wielkie zaangażowanie w przeprowadzeniu obchodów „Święta drzewa”. Dodatkowo sadziły kwiaty w ogródku szkolnym. Nasze działania uwieczniliśmy na zdjęciach.

Uważamy, że tego typu lekcje mają wielki wpływ na kształtowanie pozytywnych zachowań ekologicznych. /klasa IVb/

galeria

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved