foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim, który zorganizowała „Moja Szkoła Językowa" z siedzibą w Szczecinie.

W konkursie wzięło udział 28 osób z klas 4-7. Zadaniem było rozwiązanie testu składającego się z 25 zadań o różnej skali trudności.

Najwyższe wyniki uzyskali:
Klasa 4 - Eliza Zeszczuk 50%
Klasa 5 – Miłosz Mokrzycki 83%
Klasa 6 – Aleksy Żukowski 43%
Klasa 7 – Tomasz Skiba 67%

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

foto:pixabay

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved