foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Szanowni Rodzice,
w związku z tym, iż dnia 8.kwietnia dojdzie do strajku w naszej placówce
istnieje zagrożenia utrudnienia w prowadzeniu zajęć. Szkoła w tym dniu
zapewni opiekę obecnym uczniom.
Jednocześnie informuję, że przedszkole pracuje bez zakłóceń.
Proszę na bieżąco sprawdzać wiadomości w dzienniku Librus oraz na
stronie szkoły. Tam będą ukazywały się wszelkie aktualne informacje.
 
Robert Słonina
Dyrektor ZS-P

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved