foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

Uczniowie naszej szkoły odnieśli liczne sukcesy w powiatowym finale Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzież Zapobiega Pożarom”, który zorganizowało OSP w Braniewie przy współpracy ze Starostwem Powiatowym.

Szóstoklasista Mikołaj Witliński zajął I miejsce w konkursie wiedzy (kategoria klas IV-VI). Wysoko ocenione zostały także prace plastyczne. I miejsce w kategorii klas I-III przypadło w udziale Julianowi Witlińskiemu, a w kategorii klas IV-VI – Igorowi Królickiemu. Tuż za nim na II miejscu znalazła się praca Natalii Turowskiej.

Podsumowanie konkursów i wręczenie nagród odbyło się w poniedziałek 1 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Braniewie. Laureatów nagrodzili starosta Braniewa p. Karol Motyka, wicestarosta p.Mirosław Kudliński, komendant powiatowy PSP bryg. Zbigniew Januszko i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP p. Tomasz Sielicki.

Gratulujemy zwycięzcom oraz opiekunowi p. Robertowi Trzebińskiemu.

galeria


Fotorelacja na stronie organizatora konkursu: https://www.facebook.com/media/set

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved