foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły (klasy I-III) razem z wychowawczyniami powitały tegoroczną wiosnę zgodnie z ludowym obrzędem.

Z bibuł i skrawków materiałów dzieci wykonały kolorową Marzannę - symbol zimy, przez którą cała przyroda zasnęła pod grubą warstwą śniegu. W radosnym korowodzie wszyscy udali się do parku, gdzie w bezpiecznym miejscu spalili kukłę i rozpoczęli poszukiwania zwiastunów wiosny. 

Po powrocie  wykonali w grupach piękne plakaty, dzięki którym prawdziwa wiosna zawitała na szkolnych korytarzach.

galeria

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved