foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

Uczniowie klas IV-VIII razem z gimnazjalistami przywitali wiosnę, biorąc udział w „Wiosennym Playback Show”.

Klasy miały za zadanie przygotować muzykę, taniec, stroje do wylosowanej piosenki, jak i również przekazać ducha zespołów oraz ogólne wrażenie artystyczne. 
W tym roku jurorami byli: p. Jagoda Pilucik, p. Joanna Golec, p. Janusz Milan i p. Robert Słonina. Uważnie przyglądali się naszym uczestnikom i oceniali ich występy.
 
Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce – klasa VIII („Mniej niż zero” Lady Pank)
II miejsce – klasa IV b („Cykady na cykladach” Maanam)
III miejsce – klasa IIIb gimnazjum („Hightway to hell” AC/DC)

Takie konkursy pozwalają uczniom wykazać się kreatywnością, zaangażować, zaskoczyć jury i publiczność, ale przede wszystkim udowodnić samemu sobie, że warto dawać z siebie 100%, a nawet więcej. Uczniowie z każdym kolejnym występem coraz bardziej nas zaskakują. Był to dzień pozytywnej energii.

 Gratulujemy wszystkim wykonawcom i organizatorom zabawy – Samorządowi Szkoły oraz paniom Annie Sęk i Agnieszce Szczepłockiej.

galeria

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved