foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

Nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Bezpieczny Internet” organizowanej przez Polskie Centrum „Safer Internet”.

Na lekcjach informatyki rozmawialiśmy na temat zagrożeń płynących z korzystania z Internetu. Oglądaliśmy filmy edukacyjne. Klasy młodsze przygotowały plakaty promujące właściwe zachowania w sieci. Na szkolnych korytarzach umieściliśmy informacje związane z tą tematyką. Redakcja „Spoko. Po dzwonku” przeprowadziła sondę wśród uczniów: „Jak chronisz siebie w Internecie?”. Uczniowie klas: 4a, 4b, 6a obejrzeli w elbląskim kinie film „Ralf Demolka w sieci”. Przed seansem młodzież wysłuchała prelekcji policjantów z Miejskiej Komendy w Elblągu na temat konsekwencji niewłaściwych zachowań w sieci, czyli hejtowania i cyberprzemocy.

Organizatorami akcji na terenie szkoły byli nauczyciele informatyki. Fotorelacja w "galerii".

galeria

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved