foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

Poznaliśmy już wyniki sesji zimowej Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego Języka Angielskiego ,,LEON'' przeprowadzonego 9 stycznia 2019 r. 31 uczniów z naszej Szkoły pisało konkurs w trzech kategoriach: klas IV, V i VI. Najwyższą lokatę - 9 miejsce (85%) w kraju zajęła Inka Żyndul (kl.IVB)! Uczennica otrzymała tytuł laureatki.

Pozostałe wyniki:

kategoria klas IV:
Maksymilian Żukowski - miejsce 26,
Amelia Frelek - miejsce 28

kategoria klas V:
Julia Zawadzka - miejsce 25,
Miłosz Mokrzycki - miejsce 26,
Szymon Dawidowicz - miejsce 29

kategoria klas VI:
Szymon Soliwoda - miejsce 18,
Michał Orłowski - miejsce 24,
Adam Bieryndo - miejsce 29

W najbliższym czasie zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy, a my gratulujemy wszystkim sukcesów i zapraszamy do kolejnych konkursów! Organizacja, foto i tekst: Anna Nisiewicz i Piotr Żukowski.

galeria

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved