foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

Uczniowie klasy 7a, 6b, 5a wraz z opiekunami p. Agnieszką Turczyk, p. Ireneuszem Turczykiem i p. Piotrem Żukowskim obejrzeli w olsztyńskim kinie film pt. „O psie, który wrócił do domu".

Był on wzruszający i podobał się większości uczestników. Następnie pojechaliśmy na lodowisko ,,Helena", w którym wszyscy świetnie się bawili. /opr. Amelia i Dagmara VIIa/

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved