foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

Klasa 8a w nocy z 1 na 2 marca br. uczestniczyła w akcji „Noc w bibliotece”, która odbyła się w Miejskiej Bibliotece w Pieniężnie.

Uczniowie z wychowawczynią p. Joanną Mokrzycką oraz p. Elżbietą Ciechanowicz opracowali scenariusz tegorocznego spotkania pod hasłem „Dywizjon 303”. Rozwiązywali zagadki literackie, przeprowadzili bitwę na papierowe samoloty, a nawet przygotowali herbatkę po angielsku.

Fotorelacja z wydarzenia:

www.miejskabiblioteka.pieniezno.pl/strona-glowna

 

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved