foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt
Z okazji Dnia Języka Ojczystego (21 lutego) w szkole odbył się konkurs na plakat promujący lekturę (dla klas starszych i gimnazjum). Koordynatorem akcji była p. Anna Maczuga i Samorząd gimnazjum. Prace oceniało jury w składzie: p. Anna Maczuga, p. Monika Trukawka, p. Anna Januszko .
 
WYNIKI KONKURSU NA PLAKAT
promujący lekturę
 
I miejsce – klasa 3b gimnazjum
„Świtezianka” wynik 4p/5p
 
II miejsce – klasa 8a SP
„Balladyna” wynik 3p/5p
 
II miejsce – klasa 7a SP
„Mały Książę” wynik 3p/5p
 
III miejsce – klasa 3a gimnazjum
„Kamienie na szaniec” wynik 2,5p/5p
 
IV miejsce – klasa 7a gimnazjum
„Dziady” wynik 2p/5p
 
Zwycięzcy otrzymali drobne nagrody rzeczowe, dyplomy oraz + 10 pkt. Gratulujemy!
 

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved