foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w biegu „Tropem Wilczym”, który odbył się w niedzielę 3 marca na terenie Rezerwatu Doliny Rzeki Wałszy.

W biegu wzięło udział 120 zawodników. Zespół „W drodze” zaprezentował uczestnikom imprezy dwie pieśni: „Biały krzyż” i „Rebelianci”. Od 2013 r. bieg "Tropem Wilczym" jest jednym ze sposobów oddawania hołdu Żołnierzom Niezłomnym, którzy po zakończeniu II wojny światowej walczyli o niepodległość, działając w podziemiu antykomunistycznym.

Nasza Gmina razem z Miejskim Domem Kultury organizuje ten bieg już po raz czwarty.

galeria

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved